ΑΕΡΟΣΤΑTΟ

9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Τμήμα Ε1
Το < αερόστατο> είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με εικόνες, σκόρπιες λέξεις και ήχους που έχουν άλλο βάρος από το συνηθισμένο. Όχι γιατί η ματαιοδοξία μας τις κάνει πιο σοβαρές αλλά επειδή η φωνή μας τις κάνει πιο ακριβές στα μάτια και τα αυτιά μας.
Χώρος υπάρχει για όποιον θέλει το ταξίδι. Προορισμός είναι το <οπουδήποτε έχει καθαρό αέρα >και σημάδι επιστροφής ο ορίζοντας
Κοπιάστε, καλώς ήρθατε.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαλέξαμε για εσάς...

Διαλέξαμε για εσάς...
<... ... σε μια γεμάτη καρδιά υπάρχει χώρος για όλα, σε μια άδεια δεν υπάρχει χώρος για τίποτα...>> Antonio Porchia

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Τα Ελευθέριά της γιόρτασε σήμερα, 15 Οκτωβρίου, η Πτολεμαΐδα και από το πρωί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Δοξολογία, καταθέσεις στεφανιών και φυσικά παρέλαση. Το σχολείο μας συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις και πέρασε υπέροχα στην παρέλαση.

Για την ιστορία παραθέτουμε απόσπασμα από το ημερολόγιο του Κύπριου γιατρού Ιωάννη Πηγασίου ο οποίος ακολούθησε τον Ελληνικό Στρατό στην απελευθέρωση της Μακεδονίας. (στο απόσπασμα η Πτολεμαΐδα αναφέρεται με το παλιό της όνομα ,Καϊλάρια)

....Τρεις ώραι υπολείπονται διά να φθάση τις εις τα Καϊλάρια, και ο δρόμος αρχίζει να διέρχηται από την βάσιν υψηλών λόφων οι οποίοι υψούνται προς τα αριστερά του δρόμου. Προς τα δεξιά παραλλήλως του δρόμου υπάρχει μικρός ποταμός του οποίου αϊ όχθαι είναι κατάφυτοι από φύκη. Εν τέταρτον υπολείπεται να εισέλθη τις εις τα Καϊλάρια και ακόμη η πόλις δεν φαίνεται, διότι ευρίσκεται όπισθεν λόφων. Ο δρόμος διέρχεται διά μέσου των λόφων διά καμπής. Μόλις περάση τις την καμπήν ταύτην, αμέσως προΒάλλουσι τα Καϊλάρια τα οποία είναι επί επιπέδου μέρους. Είναι δύο κεχωρισμέναι πόλεις, τα άνω Καϊλάρια και τα κάτω Καϊλάρια. Πέριξ τούτων υπάρχει πλήθος χωρίων τα οποία φέρουσι γενικώς το όνομα Καϊλάρια. Οι κάτοικοι πάντων τούτων είναι Τούρκοι, ολίγοι δε Έλληνες. Οι Τούρκοι ούτοι είναι πεφημισμένοι και διά τον πλούτον των και διά την αγριότητα των. Κατήντησεν η λέξις Καϊλαριώτης και εις αυτούς τους Τούρκους να έχη την σημασίαν "άγριος". Οι Καϊλαριώται λοιπόν, μόλις είδον ότι ο γενναίος στρατός των οπισθοχώρησε και φοΒηθέντες μήπως κανονιοΒοληθή η πόλις των, αν αντισταθώσιν, απεφάσισαν να δηλώσωσιν υποταγήν εις τον νικητήν ελληνικόν στρατόν. Εκλέγονται λοιπόν οι προύχοντες των Καϊλαρίων και οι σαρικοφόροι χοτζάδες και εξέρχονται της πόλεως φέροντες λευκήν σημαίαν. Έφθασαν μέχρι της καμπής του δρόμου, όπου συνήντησαν τον ελληνικόν στρατόν. Παρουσιάζονται λοιπόν εις τους αρχηγούς εις τους οποίους αγγέλουσιν, ότι όλοι οι κάτοικοι υποτάσσονται εις τον ελληνικόν στρατόν και ότι δεν πρέπει να κανονιοΒοληθή η πόλις και ούτω να χυ8ή ασκόπως αίμα. Πράγματι έγειναν πιστευτοί. Αφού εκρατή8ησαν οι αντιπρόσωποι, εστάλη αμέσως ιππικόν και κατέλαβε τα Καϊλάρια....


(λιθογραφία της εποχής που αναπαριστά τη μάχη των Καϊλαρίων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου